گفتگو با کارشناسان
تبدیل سیم‌کارت

تجربه‌ای متفاوت با تبدیل سیم‌کارت

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید و از خدمت مورد نظر در سیم‌کارت جدید بهره‌مند شوید. 

تبدیل سیم کارت دایمی به دایمی

سیم کارت دیتا به دایمی یا اعتباری

مزایای سیم‌کارت دائمی

در این قسمت مزیت های سیم کارت دائمی معرفی میشوند.
تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

تعرفه

شما رایتلی عزیز می‌توانید در صورت تمایل، نوع سیم‌کارت خود را تغییر دهید.

چگونه سیم کارت خود را تبدیل کنم؟

مراجعه به سامانه رایتل من

مراجعه به سامانه رایتل من

مراجعه به سامانه رایتل من

نکات